free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
FREE WEBHOSTING - SERVETOWN

acasă

numărul 5 / iulie-august 2009

EDITORIAL - Cultura în vreme de criză (VMT)

INTERVIU - Poezia şi-a pierdut tot mai mult din specificitatea reală / normală… - ION BELDEANU (Valeria Manta Tăicuţu)

PROZĂ - Al. SĂNDULESCU - Oraşul şi dascălii mei

TRADUCERI - MARI POEŢI AI IUBIRII - CHARLES BAUDELAIRE

MARIUS CHELARU - Timpul prins în capcană după perdeaua neagră

Poezie - Teodora Jurma

DAN BRUDAŞCU - Contribuţii la o istorie a legăturilor româno-polone în perioada interbelică

DIANA VRABIE - SUB ZODIA STELELOR RĂTĂCITOARE

CAMELIA MANUELA SAVA - SPAŢIUL CARCERAL vs. SPAŢIUL DOMESTIC

Debuturi lirice – elevii Râmnicului

Poezie - MARCEL MUREŞEANU

Poezie - LILIANA RUS

Poezie - VICTOR MUNTEANU

IONEL NECULA - Triptic pentru Ştefan Zeletin

MIOARA BAHNA - Volumul „Plumb” de G. Bacovia - din perspectiva Structurii liricii moderne a lui Hugo Friedrich

Poezie - Gheorghiţă Drăghici

ECATERINA ŢARĂLUNGĂ -   Râmnicu Sărat: Dicţionar de personalităţi

ARTEMIZA DELIA ASĂNACHE -   Suplimentul literar-artistic al „Scânteii tineretului” la începutul anilor ‘80

Poezie - VALERIU SOFRONIE

Poezie - IOAN SCOROBETE

Poezei - HANNA BOTA

FAPTE CULTURALE

MIRCEA V. HOMESCU -   Antiliteratura literară sub teroarea semanticii necruţătoare

Poezie - NICOLAI TĂICUŢU

PETRU URSACHE - O cruce de basarabean

FLORIN DOCHIA - Ad ventum

PROZĂ - DAN MANCIULEA - Morţii cu morţii, viii cu viii

PROZĂ - Iulian MOREANU- Cerbul însetat

PROZĂ - RADU FEFCEAC -   ROMAN CU TITLUL LA SFÂRŞIT sau PĂPUŞA RUSEASCĂ A MINUNILOR

RADU CÂRNECI - Eminescu

Poezie - DAN CÂRLEA

COMENTARII CRITICE - ION CRISTOFOR -   Poezia şi provocările prezentului

Poezie - Daniela Vasiloschi

PETRACHE PLOPEANU - Ionuţ Caragea în Negru sacerdot – poetul ca pretext al poeziei

COMENTARII CRITICE- Ionuţ Caragea în Negru sacerdot – poetul ca pretext al poeziei

FLORENTIN POPESCU - O întâlnire şi mai multe filmări cu Octavian Moşescu

IONUŢ CARAGEA - Corbul măiastru al poeziei şi Evanghelia sa

VALERIA MANTA TĂICUŢU - Versuri anaforistice

DEBUT - ALEXANDRA IOANA MUREŞAN

Daniela Cârlea Şontică - La 100 de ani de naşterea lui Constantin Noica - Amintirile fiicei despre tatăl filosof

Gheorghe Mocanu - ALCOOLUL ŞI SCRIITORII

Reviste literare

Raftul cu cărţi