free web hosting | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
FREE WEBHOSTING - SERVETOWN

acasă

numărul 21 / martie-aprilie 2012


CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
CENTRUL CULTURAL BUCOVINA
prin
CENTRUL PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE SUCEAVA
FESTIVALUL-CONCURS DE LITERATURA „REZONANŢE UDEŞTENE“
ediţia a XVII-a, 2012

 

Consiliul Judeţean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina, respectiv Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, Crai Nou Suceava, Primăria comunei Udeşti, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera“ şi Complexul Muzeal Bucovina, organizează ediţia a XVII-a a Festivalul-concurs de literatură „REZONANŢE UDEŞTENE“, în perioada 25 – 27 mai 2012, la Suceava şi Udeşti.
Menţionăm că începând cu cea de-a XVII-a ediţie, Festivalul literar „EUSEBIU CAMILAR – MAGDA ISANOS“ de la Udeşti îşi schimbă denumirea în Festivalul-concurs de literatură „REZONANŢE UDEŞTENE“.
Concursul îşi propune să descopere, să sprijine şi să promoveze noi şi autentice talente în rândul creatorilor din literatura de astăzi şi se va desfăşura pe trei secţiuni: poezie, proză scurtă şi reportaj literar.
În acest an, festivalul se desfăşoară sub egida Festivalului European al Artelor „Ciprian Porumbescu“.

R E G U L A M E N T

Sunt acceptate în concurs lucrări nepublicate şi nepremiate la alte concursuri literare, tehnoredactate cu diacritice.
La concurs pot participa autori de orice vârstă, care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, nu au debutat editorial şi nu au obţinut Marele Premiu la ediţiile precedente ale concursului.
Lucrările, dactilografiate în cinci (5) exemplare, vor fi trimise pe adresa: Centrul Cultural Bucovina, Secţia Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava Str. Universităţii nr. 48, Suceava, 720228
Lucrările se trimit până la data de 25 aprilie 2012. Ele vor purta în loc de semnătură un motto ales de autor. În coletul poştal va fi introdus un plic închis (având acelaşi motto), care va conţine numele şi prenumele autorului, locul şi data naşterii, studii, activitate literară, adresa completă, numărul de telefon şi eventual adresa electronică.
La secţiunea poezie, fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum cinci şi maximum zece poezii. La secţiunea proză scurtă, fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum o proză scurtă şi maximum trei. La secţiunea reportaj literar, fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu un reportaj de maximum cinci pagini.
Un concurent poate participa la toate secţiunile.
Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul concursului „REZONANŢE UDEŞTENE“, iar laureaţii vor fi publicaţi în „Caiete udeştene“, volum editat pe suport electronic de Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava din cadrul Centrului Cultural Bucovina.
Laureaţii vor fi anunţaţi până la data de 18 mai 2012, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, precum şi la manifestările prilejuite de finalizarea Concursului, care vor avea loc la Suceava, Udeşti şi alte localităţi din judeţul Suceava între 25 şi 27 mai 2012. Manifestările vor fi cuprinse în cadrul Festivalului European al Artelor „Ciprian Porumbescu“ şi vor consta în lansări de carte, şezători literare, recitaluri de poezie, vizite la muzee şi monumente de artă din judeţ, realizate cu participarea membrilor juriului şi a altor personalităţi literare. Organizatorii asigură cazarea şi masa. Transportul va fi suportat de laureaţi şi invitaţi. În eventualitatea în care laureaţii doresc să fie însoţiţi şi de alte persoane, acestea trebuie să-şi suporte integral toate cheltuielile, iar organizatorii trebuie anunţaţi până cel mai târziu la data de 21 mai 2012, pentru a face rezervările necesare.
Juriul concursului va fi alcătuit din critici literari, poeţi, prozatori, redactori şefi de reviste literare, membri ai Uniunii Scriitorilor din România.
Membrii juriului nu mai pot schimba ulterior ordinea rezultată în urma jurizării.
Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda următoarele premii:
POEZIE: Marele premiu „MAGDA ISANOS“ , Premiul I, Premiul II, Premiul III
Premiul „CONSTANTIN ŞTEFURIUC“
PROZĂ SCURTĂ: Marele premiu „EUSEBIU CAMILAR“, Premiul I, Premiul II, Premiul III
REPORTAJ LITERAR: Marele premiu „MIRCEA MOTRICI“, Premiul I, Premiul II, Premiul III
Vor fi acordate, în funcţie de posibilităţi, şi premii ale unor reviste literare.

Relaţii suplimentare:
tel: 0745-773290 – Carmen Veronica Steiciuc
Director General,
prof. dr. Sever Paraschiv Dumitrache
sus