free web hosting | website hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

acasă

numărul 21 / martie-aprilie 2012


Radu CÂRNECI

DIN VEACUL XX
POEME ORIENTALE

 

UMBRA LUI ALEXANDRU MAKEDON...

„...To be or not to be?”
SHAKESPEARE, „Hamlet”

„...la Nil, la Eufrat, apoi la Ind
am strălucit învingător fiind;
luceau în zare apele lui Gange
ademenind armatele-mi falange
dar eu vroiam Frumosul să-l cuprind
la Nil, la Eufrat, apoi la Ind...

...o, timpi de aur! o, măriri trecute!
pierite glorii, glorii ne-ncepute!
paşii de duh: Alexandria mea!
şi moartea ce-n surâs m-ademenea
tărâmului cu zările tăcute:
o, timpi de aur! o, măriri trecute...

...din tot ce-i veşnic numai Aristot
stă-n tainica lumină ca un Tot
iar eu pe Ducipal - albastru fum -
sunt aer-domn în aerul postum
când secoli după secoli trec înot -
din tot ce-i veşnic numai Aristot...„

Alexandria (Egipt), 1976

LA MEMPHIS

... cădelniţări cu smirnă şi tămâie
te-ntâmpine şi-n urma ta rămâie
lei, tigri şi pantere ţi se-nchine
uimindu-se la clipele divine
ca florile-n deschiderea întâie
cădelniţări cu smirnă şi tămâie...

(...la Memphis, deci, domneam prin arsa vreme:
mi-erai regină şi trăiam în steme
mi-erai zeiţă veşnicind în toate
- plimbări prin cer în car cu sfinte roate
ne-luminând luminile supreme –
la Memphis, deci, domneam prin arsa vreme...)

...pustiul astăzi îl transform în cântec
şi-n oaze al nisipurilor pântec
ivesc izvoare păsări de minune
şi fructe-n pomi de aer prind să sune
slăvindu-te-n mireasmă şi descântec:
pustiul astăzi îl transform în cântec...

Egipt, 1976

PALMIRA
(un imn dansant)

…Palmira ca un palmier în floare
se leagănă şi vânturi poftitoare
cu-adânc de zări sosesc să i se-nchine
şi păsări mii şi fluturi şi albine
o-mpodobesc în vârf de sărbătoare:
Palmira ca un palmier în floare…

(…bolnav sunt de miresme şi de zboruri
zidindu-te: nor mândru între noruri
bolnav de taine-n tainele abrupte
mereu învins învingător în lupte
când anii fug: ce neoprite zoruri!
bolnav sunt de miresme şi de zboruri…)

Regina palmierilor, Palmira!
râvnind la tine-mi înfrunzeşte lira
iar sângele-mi e arbore-n furtună:
cer şi pământ în ritmu-i se-mpreună
când tu la Eufrat îţi scoţi porfira
regina palmierilor, Palmira!…

Liban, 1979 (2002)

GRĂDINI SEMIRAMIDE

...eu ştiu: te-ai vrea-n grădini semiramide
acolo unde Soarele avid e
de lungi miresme lin-bântuitoare
spre trandafiri şi portocali în floare
unde polenuri izvorăsc ispite
eu ştiu: te-ai vrea-n grădini semiramide...

(...ce flutur eşti cu aripi de lumină
când mă culegi, minunea mea destină
cum zbori superb împodobind o lume
cum te roteşti şi mă înalţi anume
şi cum te-aşezi pe floarea mea ce-i spină
ce flutur eşti cu aripi de lumină...)

...acolo, aer fără de prihană
acolo, iarba inundând oceană
acolo, linişti, revărsări de lună
şi fructele ce nu cunosc furtună
seminţe-acolo-n vrere suverană
acolo aer fără de prihană...

Babylon, 1976

PASĂREA IBIS

…când vine primăvara cu magnolii
împărăţind şi răspândindu-şi solii
spre boreale zări slujind natura
polenului ivindu-i aventura
la imnuri vechi înmugurind bemolii
când vine primăvara cu magnolii

ca semn întâi la Nilu-n revărsare
pasărea Ibis iese din uitare:
penet în alb şi irizând văzduhuri
ivind în preajmă-i aşteptate duhuri
reînviind mitologii agrare
ca semn întâi la Nilu-n revărsare

din somn urcăm în proaspătă trezie
sculptând în aer chip de poezie
imense-n aripi ceruri diafane
de ibişi puri în cărţile-corane
şi suntem zeii clipei ce-ntârzie:
din somn urcăm în proaspătă trezie…

Karnak (Egipt), 1976

PE DRUMUL DAMASCULUI

„... fără-de-veste,
o lumină puternică, din cer,
a strălucit de jur-împrejurul meu…„
(BIBLIA – Faptele Apostolilor, 22, 6)

…încrâncenat, ascuns în zâmbet rece
războinic dârz (ce nimeni nu-l întrece!)
plătit cu aur şi hrănit cu glorii
eram vestitul între luptătorii
ce nu-şi trădează sângerosul rege
încrâncenat, ascuns în zâmbet rece

…de-odată TU! mi-ai izbucnit în faţă
ca mii de sori născând o dimineaţă:
ce spaimă mândră năvăli în suflet
când m-ai cuprins în tainicul tău umblet
spre-a-mi revela minunile din ceaţă
de-odată TU! mi-ai izbucnit în faţă…

…sunt eu cel vinovat redat luminii
cel ce-Ţi culege de pe frunte spinii
cel ce-Ţi slăveşte Sfânt Fiinţa
şi paşii peste ape: sunt credinţa
întru înalt şi miresmându-Ţi crinii
sunt eu cel vinovat redat luminii…

Damasc (Syria), 1976

PUTEREA MĂSLINULUI

…de unde vii, din ce adânci amaruri
şi vârsta-ncununându-ţi-o cu haruri
sever te-nstăpâneşti peste himere
şi stâncii sterpe dându-i înviere
topeşti durerea irizândo-n daruri:
de unde vii, din ce adânci amaruri?

(…gând zvelt şi fraged, însetat în rouă
stă-n miezul tău şi aşteptând să plouă
se face duh-mireasmă-n ode pure
ne-îndurând ne-mai-voind să-ndure
dorul uscat - ci dându-se-acum nouă
gând zvelt şi fraged, însetat în rouă…)

…cer blond acolo, mări alinătoare
flori sexual ivindu-se-n pudoare
amor de păsări zborului dând clipă:
Măslinul stă Pământului aripă
în verde-agav şi tălmăcind odoare -
cer blond acolo, mări alinătoare…

Jerusalim (Israel), 1966

AMURG LA HÉLIOPOLIS

…târziu în mine visurile-s apte
a străjui luminii fără şoapte
a o-mplini în umbra filozofă
închisă-adânc în taina teozofă
spre-a înflori cu piscu-n miazănoapte
târziu în mine visurile-s apte…

(…la Baalbek azi: ruinuri, templul scade
în aer moartea vechilor arcade
desăvârşite-n lut hrănesc vecia
noi doi în ea sfidând vremelnicia
unindu-ne ca două vechi monade
la Baalbek azi: ruinuri, templul scade…)

…amurg şi păsări unduind arare
şi zările pălind: abandonare
în aurit şi ultim apogeu;
sunt cel ivit din stirpea lui Orfeu
spre-a-l rezidi ca într-o adorare -
amurg şi păsări unduind arare…

Baalbek (Liban), 2002

SPRE MECCA

gândind la Al. Macedonski

…mereu cuprins de febra împlinirii:
în zarea zării, întru firea Firii
în zare oaza izvorând izvoruri
departe-n zare sângele-n amoruri
spre-acel departe pasul istovirii
mereu cuprins de febra împlinirii…

(…ce timp am străbătut şi ce dogoare
pustiuri lungi, nisipuri mişcătoare
şi umbră: doar a spinului din mine
fată-morgana, tu, dansând lumine
pe apele de aer şi de soare:
ce timp am străbătut şi ce dogoare…)

…la Mecca, deci! către cetatea sfântă
acolo-n murmur lumea se cuvântă
(la ceasul când Pământul naşte Lună)
şi visători islamici se adună
îngenunchind - şi cerurile cântă -
la Mecca, deci! către cetatea sfântă…

POEM LA FLOAREA DE LOTUS

„… al cărei gust era atât de delicios
încât, mâncându-o,
străinii uitau de locul naşterii lor…„
HOMER

…ce floare-zee cu miresme stranii!
cine o gustă-şi uită acolo anii
tot ce-a trăit: durerile, iubirea
obârşia, nu simte despărţirea
prietenii-s de ceaţă şi duşmanii -
ce floare-zee cu miresme stranii…

(…tu eşti asemeni: neintrând în moarte
din începuturi izvodind în soarte
cea pură ispitire: chip de lotus
mă bântui cu chemările-ţi şi totu-s
esenţă-a clipei care mă împarte:
tu eşti asemeni: neintrând în moarte…)

…e-n mine floarea marilor delicii
de timp uitând, de ochiul gol al fricii
sporind c-un vis edenu-acelei delte
când florile în trupurile zvelte
imn cu miresme clatină spre vicii:
e-n mine floarea marilor delicii…

Cairo (Egipt), 1976

LA PARADISUL BIBLIC…

…când florile-şi închide mandragora
şi noaptea-şi licăre în sine ora
vin iarăşi la câmpiile tăcerii:
râu Eufrat vuind prin vechi imperii
şi sunt al meu fiind al tuturora
când florile-şi închide mandragora

(…la Paradisul biblic timpul zace
în mine strig: tăcerea se desface
renasc mulţimi din pulberi, timpu-n tâmple
adâncul gol cu gând adânc îl umple
şi clipele de trup devin sărace –
la paradisul biblic timpul zace…)

…o, toate cum se duseră-n sfârşire:
iubiri şi uri; abis-nemărginire
apuse neamuri, străluciri în sânge
şi-i Eufratul singurul ce plânge
când moartea cu blândeţe-mi intrã-n fire –
o, toate cum se duseră-n sfârşire…

Babylon, 1966


sus