free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

acasă

numărul 21 / martie-aprilie 2012


FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”
EDIŢIA a – XXXII– a
6 – 9 MAI 2012


    În contextul Festivalului se organizează următoarele concursuri naţionale (devenite tradiţionale):
1. CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ - deschis tuturor creatorilor, membri sau nemembri ai uniunilor de creaţie, elevilor şi studenţilor din ţară. Poeziile şi eseurile (maxim 10) trimise la concurs, vor fi dactilografiate la două rânduri şi vor purta un motto, acelaşi cu cel de pe plicul ce conţine datele biografice ale autorului.
2. CONCURSUL DE ARTĂ PLASTICĂ ŞI EX-LIBRIS – se adresează tuturor artiştilor plastici, membri sau nemembri UAP, elevilor şi studenţilor din ţară. Dimensiunile lucrărilor, şi ne referim în primul rând la realizarea unor portrete Lucian Blaga, rămân la aprecierea fiecărui creator şi vor fi circumscrise, în mod special, lirismului şi mitologiei blagiene.
Lucrările concursurilor vor fi trimise pe adresa:
Centrul Cultural „Lucian Blaga”, cod poştal 515800, B-dul Lucian Blaga, nr.45, Sebeş, jud. Alba până la data de 30 aprilie 2012, data poştei, însoţite de fişa personală a creatorului şi un număr de telefon.
Juriile celor două concursuri vor fi formate din istorici, critici literari şi, de artă, specialişti, reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare şi vor acorda premii în bani, dar şi ale revistelor şi societăţilor literare, ale unor Edituri, rezervându-şi dreptul de a acorda sau nu unele premii.
Menţionăm că lucrările premiate vor apărea în revista „Paşii Profetului” sau „Caietele Blaga”, iar după jurizare materialele vor rămâne în patrimoniul festivalului.
Comisia de organizare
CENTRUL CULTURAL „LUCIAN BLAGA” SEBEŞ, B-dul Lucian Blaga; Nr. 45; Cod 515800; Jud. Alba;
Tel: 0258/ 732939; Fax: 0258 / 732844
E-mail: cclb_sebes@yahoo.com
sus