free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

acasă

numărul 21 / martie - aprilie 2012


Cuprins

 • EDITORIAL - Mahalaua din cultură (Valeria MT)
  Poate că ceea ce s-a petrecut, după 1989, cu literatura română, intră într-o normalitate pe care noi nu ostenim s-o criticăm, văitându-ne în toate cele patru zări de soarta nedreaptă, care îl împiedică pe scriitor să fie şi să rămână în centrul atenţiei publice, recunoscut, adulat, remunerat ş.a.m.d. [...]
 • Florea Costache (7 iunie 1923 – 13 aprilie 2012)
  Gîndul ascuns

  Bătrânul, cum ne povesteşte cartea,
  Stătea pe sarcina de crengi uscate
  Pe care şi-o dăduse jos din spate.
  Şi istovit de ani îşi strigă moartea. [...]
 • Maria Briedis Macovei - Catastrofele regimului sovietic
  Despre deportare cunosc din două izvoare: din cele povestite de părinţii mei şi din ceea ce-mi aduc eu însămi aminte din timpul copilăriei mele, petrecute în Siberia.
  Provin dintr-o familie înstărită, Macovei-Movilă, Răzeşi-Voinescu, care, la fiecare cotitură istorică a avut de suportat catastrofele regimului de ocupaţie: deportarea din 40, migraţia, foametea, războiul, deportarea din 49. Crescusem fără bunici şi fără ţară şi m-am simţit întotdeauna ca o interplanetară, fără rădăcini şi pământ sub picioare, de parcă aş fi sosită din cu totul altă planetă. [...]
 • FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „LUCIAN BLAGA”
  EDIŢIA a – XXXII– a. 6 – 9 MAI 2012
  În contextul Festivalului se organizează următoarele concursuri naţionale (devenite tradiţionale): [...]
 • Camelia Manuela SAVA - Jurnalul Annei Frank
  O carte monumentală ce face parte din seria Memorii. Jurnale, apărută în 2011 la Editura Humanitas, în traducerea lui Gheorghe Nicolaescu, este Jurnalul Annei Frank, 12 iunie 1942 - 1 august 1944. Această capodoperă literară are o istorie minunată şi ne-a fost transmisă într-un mod nemaiîntâlnit, pentru că a fost salvată de o fiinţă aparent nesemnificativă (de secretara tatălui Annei), păstrată cu sfinţenie şi apoi dată tatălui autoarei jurnalului, care s-a ocupat de publicare. [...]
 • Interviu - Leo BUTNARU: «LITERATURA AUTENTICĂ ESTE EGOPARTINICĂ. ŞI GELOASĂ. DE CUM O PĂRĂSEŞTI, O VREME, PENTRU ALTE ÎNDELETNICIRI, ÎNCEPE SĂ-ŢI JOACE FESTE»
  – Domnule Leo Butnaru, aminteaţi undeva o constatare a lui Hemingway, conform căreia îmbătrânesc nu doar răspunsurile, ci şi întrebările. Nici eu nu am încotro, o să pun şi întrebări bătrâne, pe care nu reuşisem, din cauza spaţiului şi timpului, să vi le adresez în prima noastră discuţie de acum câţiva ani, una dintre care e chiar aceasta, prima din interviu: Ce înseamnă totuşi pentru dumneavoastră scrisul?
  – Da, întrebarea are câteva sute de ani. Nu sunt sigur că e foarte tânăr nici răspunsul meu. Ei bine, cred că scrisul pune cât de cât ordine în existenţa mea, în destinul meu, oferindu-mi un sens şi o îndreptăţire mie ca om. Apoi scrisul mă face mai puţin dependent de degringolada tot mai dezlănţuită a cotidianului. [...]
 • Radu CÂRNECI - DIN VEACUL XX. POEME ORIENTALE
  „...la Nil, la Eufrat, apoi la Ind
  am strălucit învingător fiind;
  luceau în zare apele lui Gange
  ademenind armatele-mi falange
  dar eu vroiam Frumosul să-l cuprind
  la Nil, la Eufrat, apoi la Ind... [...]
 • Interviu - Mihai BICA: «SUNT UN MARE COPIL ŞI UN UMIL SLUJITOR AL TEATRULUI»
  Caraş-severinean de origine, actorul MIHAI BICA a intrat la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale în anul 1983 şi a studiat cu Olga Tudorache, alături de care s-au aflat doi asistenţi, actori de mare talent, Florian Pittiş şi Florin Zamfirescu. Numele lui Mihai Bica este legat, în mare parte, de Teatrul din Sibiu, la început ca actor, apoi director al instituţiei. Împătimit de profesie, din 1988 şi până în 2000 a onorat scena sibiană prin interpretări care au impus o stare de competiţie. [...]
 • LA ANIVERSARĂ - Ion CRISTOFOR
  Limba lupilor

  Încă nu am uitat
  limba lupilor. [...]
 • Poezie - Simion Dima
  Ştiam că tatăl meu (n. 1930, Comlăuş, jud. Arad – m. 2012, Bucureşti), prozator şi istoric literar, autor de nuvele şi romane, îngrijitor şi prefaţator al unor ediţii despre clasicul bănăţean Victor Vlad Delamarina), scrie poezie, că în sufletul său ea ocupă întâiul loc între arte, dar nu i-am găsit decât după moarte dosarul cu texte (dintre care câteva le ştiam, fiindcă la fiecare aniversarea noastră, mama şi cu mine primeam în dar câte un poem). [...]
 • Poezie - Liliana RUS
  Ca o pârtie luminoasă

  Ce m-ar putea apăra de muşcătura rece
  a propriului meu creier?
  Bufnitura lemnului ud peste genunchi,
  închipuirea balerinei la trezirea din somn,
  întotdeauna cu haine de clovn,
  imaginând zborul în vârful degetelor,
  cu aripile îngheţate. [...]
 • Cu gândul la Ziua lui Andersen şi a Cărţii pentru Copii -
  Doina CERNICA - Libelula şi Linul pe feţele apei

  Fetiţa o ştia de pe luciul apei. Apa era un râu, care atunci când trecea prin dreptul pâlcului de răchite făcea un cot şi îşi încetinea curgerea, întâi ca să le vadă mai bine, apoi ca să mai stea de vorbă. Cu timpul, acest micuţ ocol formase un ochi de apă liniştit, care îi plăcea şi Broaştei Ţestoase şi ei, şi brotăceilor şi peştişorilor. Dar cel mai mult Libelulei, care nu se mai sătura să zboare deasupra lui, să se dea peste cap într-un zumzet vesel şi să cânte subţirel alunecând pe luciul ca o oglindă. [...]
 • Petru Ursache - Drama generalilor - drama Armatei – drama noastră
  Cine parcurge literatura memorialistică de război şi documentele de arhivă (am în vedere etapa estică, antibolşevică), la dispoziţia cititorului după Căderea Cortinei de Fier, constată două aspecte concepto-emoţionale care au pus stăpînire pe oştenii angajaţi în bătălie, din convingere, din raţiunea unor interese suprapersonale, majore: onoarea de a fi în slujba patriei, oricînd pregătit pentru luptă şi jertfă. Acest mod de a trăi şi de a-şi justifica existenţa se remarcă la militarii de carieră; un cod al datoriei, firesc la toţi cei care îmbrăţişau un asemenea destin, curajos şi umanist, fie la noi, fie oriunde. [...]
 • 6 POEME INEDITE de Ion Murgeanu
  ZDRUNCINĂTURA
  Ca să murim la urmă unul câte unul
  nu toţi aşa dintr-o zdruncinătură
  atâţia o făcură pă deştepţii
  în numele tatălui duhul de sus
  şi al fiului din natură fără măsură [...]
 • Ionel POPA - O PAGINĂ DIN ISTORIA BUCOVINEI (DIN ISTORIA ROMÂNIEI)
  Sub egida Academiei Române – Institutul „Bucovina”, Constantin Hrehor, schimbând călimara poetică cu aceea a istoriei, publică, la Editura Timpul din Iaşi, studiul monografic despre viaţa şi opera lui Silvestru Morariu Andrievici (1818 – 1895), mitropolit al Bucovinei între anii 1880-1895. Nespecialist, dar vechi şi mereu iubitor de istorie (de istoria neamului nostru românesc), am citit cu interes şi, chiar după prima pagină, cu plăcere, cartea lui Constantin Hrehor despre unul dintre „oamenii cari au fost”. Singurul regret e acela că am citit-o cu întârziere, în raport cu anul apariţiei – 2009. [...]
 • Din poezia avangardei ruse: Varvara MONINA (1894 – 1943). Traducere şi prezentare de Leo BUTNARU
  Un nume demn de toată atenţia celor ce se interesează de poezia avangardismului rus, însă care, acum mai puţin de un deceniu, să zicem, nu era cunoscut nici chiar istoricilor literari. Prin revistele şi almanahurile anilor 20 se perindaseră, ca şi cum... fugitiv, nu mai mult de zece poeme ale acestei autoare. Aşadar, cea mai mare parte a textelor a rămas în manuscrise sau în revista-manuscris, pe care „o edita” numeroasa familie Monin – în special, surorile şi fraţii mai mici ai poetesei. [...]
 • Poezie - Linda Bastide (Traducere în lb. rom. de Elisabeta Bogăţan)
  Membră a P.E.N. Club Internaţional; ex vicepreşedintă a Societăţii Poeţilor Francezi; vicepreşedintă a Asociaţiei „Halele din Narbonne”; însărcinată cu manifestările culturale; ambasador al Republicii din Montmartre. [...]
 • Note de lectură - Mioara Bahna - Knut Hamsun – Foamea
  Construit autodiegetic, ca o lungă confesiune – fireşte, cathartică – a naratorului-personaj, după un timp terapeutic suficient, în care a început să privească oarecum detaşat propria experienţă ontologică, Foamea [Sult] – Editura Univers, Colecţiile Cotidianul, Bucureşti, 2007, traducere din norvegiană de Valeriu Munteanu –, deşi se înscrie în realismul psihologic, este un roman care aminteşte mult de naturalism, prin acribia cu care sunt descrise trăiri complexe, fizice şi psihice, reţinute de o hipersensibilitate care, la momentul când s-au derulat, i-au dat posibilitatea de a înţelege că nu e nebun, cu toate că multe manifestări ale sale frizau alienarea. [...]
 • Poezie - Mihai GANEA
  locul căpăţânii

  şi prinţul acela le zise mustrând
  priveghiul pe munte măslinii-s în râu
  iar râul din cedrii coboară de-acum
  izvorul acesta cu sânge şi foc
  din stele corabia tatălui scursă
  gătită-i de praznic cu moartea pe drum [...]
 • Poezie - Valeriu SOFRONIE
  accident

  timpul s-a făcut ghem la kilometrul 21 între
  rîmnicu-sărat şi focşani

  în momentul în care a declamat la reportofon
  lucrurile rămân neînsufleţite
  încheindu-şi astfel ultimul vers din poemul a
  strigăt către mine
  poetul petrache plopeanu a trecut toate
  evenimentele în modul live [...]
 • Diana Vrabie - JURNALUL: ABORDĂRI TEORETICO-DIDACTICE (JURNAL 1986-1988 DE VLADIMIR BEŞLEAGĂ)
  De la documentul strict intim în intenţie, care începea să se legitimeze în urmă de mai bine cu două secole, şi pînă la exhibarea dezarmantă a egografiilor contemporane, ce satisfac într-o oarecare măsură curtata sete de referenţial, e un drum sinuos, lung, mustind de surprize. [...]
 • Cristina NECULA - Actul de creaţie – o sărbătoare a luminii
  Când criticul G. Călinescu afirma că avem o „strălucită literatură”, argumentarea critică din a sa istorie se centra pe un implicit principiu critic: lumina.
  Strălucirea literaturii este reflexul estetic al luminii spirituale, este corespondentul critic al iluminărilor interioare.
  Scriitura este o formă de revelare a luminii interioare, care se revelează ea însăşi ca fenomen originar al creaţiei scriitorilor. [...]
 • Florin DOCHIA - 1. ceai fierbinte într-o dimineaţă rece

  ceea ce-ţi spun eu
  ţi s-a mai spus,
  poate că îţi aminteşti,
  poate că nu,
  nu inventez nimic,
  repet pentru a nu ştiu câta oară
  fără să mă plictisesc vreodată. [...]
 • Poezie - Eleonora Stamate
  CE-I CARTEA?
  Ce poate fi o carte, decât un petic de cer,
  pe care, cu ochii, Domnul împarte, sfinţeşte lumina din noi,
  un ochi de soare pe chipul unui nor însingurat,
  o pasăre ce trece, prin foc şi dor [...]
 • Magda GRIGORE - Poezia şi jocul la bursă
  O poezie sensibilă, oarecum sinusoidală din punct de vedere axiologic, transpusă auctorial ca un ecou decodat al propriei ontologii, trăite sau imaginate, ne oferă Ion Toma Ionescu în volumul Bursa îngerilor (Editura Paralela 45, Piteşti, 2012). Într-un areal populat cu oameni care tind să fie neutri, conformi şi fazi, autorul simte nevoia să-şi populeze spaţiul cu îngeri (disponibilitate a ingeniozităţii sufleteşti şi a regenerării fiinţiale mai degrabă, decât a unei religiozităţi asumate), demers îndrăzneţ, provocator şi nonconformist, la capătul căruia apar cu trup odihnitor, lunecos şi efemer poemele morgane. [...]
 • Gheorghe DRĂGAN - Tăcerea fumegândului cuvânt
  După ce, prin culegerea de versuri intitulată Lacrima din Paradis (2009), îşi definea modalităţile discursului liric şi obsesiile tematice, Mariana Rogoz Stratulat vine să-şi contureze teritoriul poetic în tuşe mult mai apăsate, cu o nouă carte: Tăcerea fumegândului cuvânt, Ed. Pim, Iaşi, 2010. Titlu-metaforă de un patos mut! Focul stins în cuvânt condamnă la tăcere oricare gest viitor. Paşii se afundă în cenuşă, iar sufletul îşi închide zborul în piatră sau nor, „în câmp de mohor”... [...]
 • Al. D. FUNDUIANU - Virgil Diaconu - „Secol”
  Recentul volum de versuri, „Secol”, al poetului Virgil Diaconu, Editura VALMAN, 2011, se deschide cu câteva note bio-bibliografice, continuă cu 200 de pagini de poezie, urmate de eseul „Poezia azi”, şi se încheie cu „Referinţe critice” (27 pagini, ale unor binecunoscuţi critici, scriitori şi redactori de reviste literare, între care întâlnim pe : Laurenţiu Ulici, Alex Ştefănescu, Gheorghe Grigurcu, Mircea Ciobanu, Tudor Cristea, Paul Aretzu şi, încă, alte vreo 30 de nume importante). [...]
 • Poezie - Victoria Milescu
  ÎN CETATEA LUI JUPITER

  Scriu cu singurătatea pe umăr
  altor singurătăţi
  mesager imun la pedeapsă
  ceva tot rămâne
  pe degetele fine, de ceaţă [...]
 • Ionuţ RADU - Poem cu ochii deschişi

  risul mă caută noaptea îmbrăcat cu trupul celei de-a doua vederi
  de fiecare dată mă găseşte hrănind animalele fantastice cu aceeaşi literă A
  pentru a le putea hrăni alerg spre cel ce voi fi [...]
 • Petrache PLOPEANU - Scriitorul şi fotografia sa la tinereţe: despre Gheorghe Andrei Neagu între Arme şi lopeţi
  Cartea Arme şi lopeţi, apărută pentru întâia dată în 1995 la Editura Zedax, aceeaşi editură reeditându-i şi ediţia de faţă, nu poate fi analizată şi nu poate suporta o critică firească din partea celor care nu au „făcut armata” şi, mai ales, a acelora care nu au făcut armata în acei ani. Prin jocul sorţii şi al unei diferenţe de ani nu prea mare între autorul acestui articol şi Gheorghe Andrei Neagu, am început serviciul militar în 1978 şi l-am încheiat în 1981, deci cam în aceeaşi perioadă.
  Întotdeauna am lecturat cu mare plăcere cărţile despre soldaţi: în copilărie am devorat, pentru a redescoperi apoi la vârsta adultului, Peripeţiile bravului soldat Svejk cartea lui Jaroslaw Hasek, care a reprezentat pentru mine etalonul cărţilor despre soldaţi. Am citit, desigur, seriile lungi ale lui Sven Hasel, alte cărţi de război, dar ca Peripeţiile… nu a fost nici una dintre ele. [...]
 • Artemiza-Delia Asănache - Izbânzi şi eşecuri ale „generaţiei existenţialiste”
  Generaţia ’27 a revenit în centrul atenţiei contemporaneităţii după anul 1989, când tinerii intelectuali de valoare din perioada interbelică încep să fie redescoperiţi şi republicaţi. Scrierile lui Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Mircea Vulcănescu şi Constantin Noica sunt adevărate revelaţii pentru cititorul anilor ’90, proaspăt eliberat de sub un regim totalitar. Studiile şi cercetările ulterioare, care s-au extins de la operele propriu-zise ale acestor autori către contextul social-politic al anilor ’30, au scos în evidenţă afilierea lor la mişcarea legionară, afiliere pentru care au fost, fără întârziere, judecaţi, mai ales că „inculpaţii” au încercat, în general, să treacă sub tăcere episodul. Supranumiţi de specialişti şi ca generaţia criterionistă (de la grupul şi revista Criterion) sau generaţia trăiristă, existenţialistă (de la accentul pe care membrii ei îl pun pe experienţa directă), sintagme mai puţin cunoscute publicului larg, reprezentanţii acestei generaţii şi-au câştigat un loc aparte atât în cultura română, cât şi în cea universală, în ciuda orientărilor lor politice din tinereţe. [...]
 • Poezie - Dan Dănilă
  GEOMETRIE

  parcă toţi ar şti răspunsul
  şi ar putea desena drumul acesta
  întortocheat, cu ceaţă pe margini,
  aproape un tablou suprarealist,
  o pânză sfâşiată şi cusută la loc,
  o hologramă din care cad razele
  de parcă rubiconul se lasă înduplecat
  şi vrăjit cu patru arşice de miel [...]
 • Vladimir Udrescu - Şerban Codrin şi literatura de sertar (I)
  A curs cerneală berechet – în dezbateri şi polemici turmentate, la foc încrucişat, de pe poziţii doctrinare contondente – pe tema literaturii de sertar: a existat au ba? Opiniile au fost împărţite, după cum diferite au fost şi argumentele, dar, mai cu seamă, interesele şi mentalitatea combatanţilor. Unii au vorbit despre realitatea „rezistenţei prin cultură”, alţii de falsitatea conceptului. [...]
 • Cărţi prezentate de Mioara Bahna:
  Peregrin printre amintiri, în 101 poeme – Florentin Popescu
  Aurel Udeanu: edenul din doamna
  Ştefania Oproescu – Delir în curcubeu şi alte poezii
 • Cărţi prezentate de Valeria Manta Tăicuţu
  Diana TRANDAFIR: „Translucide”, Ed. Vinea, 2011
  Petre Isachi: Amanta de proximitate, Ed. Corgal Press, 2011
 • Daniel DRĂGAN - Fascinantul fenomen al dăinuirii
  Rareori o lectură mi-a provocat o asemenea admiraţie şi un asemenea entuziasm nesperat ca paginile unei cărţi (unice!) semnate de o profesoară onestă, dar de o rară sensibilitate, ca Doina Dobreanu, dintr-un sat pierdut în munţii Harghitei, sat neştiut, al cărui nume îl caligrafiez azi pentru prima oară cu un respect superlativ. Subcetate, aşa se numeşte satul de unde vin paginile despre care vorbesc. Un sat din zona muntoasa a Harghitei! [...]
 • FESTIVALUL-CONCURS DE LITERATURA REZONANŢE UDEŞTENE”, ediţia a XVII-a, 2012
 • Raftul cu cărţi - Nicolai Tăicuţu
 • Reviste literare

sus